Data Governance řešeníNaše řešení umožňuje sjednocení, správu a následnou publikaci pojmů, používaných ve Vašem informačním systému. S jeho pomocí sjednotíte ve Vaší společnosti význam těchto pojmů a zpřístupníte je všem uživatelům. S jeho pomocí výrazně zefektivníte zavádění Data Governance procesů do praxe Vaší společnosti.

Díky integraci Datového a Business slovníku získá každý uživatel přístup ke klíčovým pojmům. Všichni uživatelé jsou pak schopni jednoduše a efektivně komunikovat se svým okolím. IT pracovníci navíc snadno identifikují dopady změn na datové struktury či reporty. Díky našemu systému se tak zjednoduší zavádění potřebných změn ve Vaší organizaci.

Naše řešení je velmi flexibilní. Využíváme CASE nástroj SAP PowerDesigner, který je doplněn interně vyvinutým webovým portálem s integrovaným schvalovacím workflow. Při nasazení pak vycházíme z připravené základní sady funkcí, které můžeme rozšířit a přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka.

Business slovník

 • přehled pojmů a jejich popisů;
 • tvorba a schvalování pojmů v konfigurovatelném workflow;
 • provázání pojmů do datového slovníku (typicky tabulky, sloupce a view v datovém skladu);
 • historie každého pojmu;
 • metodika práce v týmu;
 • vyhledávání, porovnávání, komentování a tagování pojmů;
 • dopadové analýzy.

Datový slovník / datové modely

 • datové modely vznikají v CASE nástroji PowerDesigner a uložené jsou v Repository;
 • slouží k vývoji a někdy také jen k dokumentaci datového skladu;
 • dopadová & lineage analýza.

Volitelné moduly

 • Katalog reportů;
 • další moduly na základě specifické poptávky zákazníka.

Hlavní výhody našeho řešení

 • možnost postavit celé řešení nad existujícími datovými modely (nižší náklady na pořízení);
 • široké možnosti přizpůsobení na míru;
 • těsné provázání všech oblastí;
 • dopadová analýza napříč různými oblastmi;
 • poskytuje odpovědi na otázky typu: "V jakých reportech se pracuje s termínem Předepsané pojistné"?, "Co pro náš datový sklad znamená změna datového typu u sloupce v jednom ze zdrojových systémů?".