Technologie

Naše služby a řešení jsou postaveny především na zefektivnění využití IT technologií a zabezpečení jejich provozu u našich zákazníků. V určitých oblastech pak pomáháme i s vývojem aplikací na těchto technologiích postavených.SAP Sybase ASE

SAP Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) je vysoce výkonný transakční relační databázový systém (RDBMS) pro kritické podnikové aplikace zpracovávající velké objemy dat, který je úspěšný na globálním trhu již více než 30 let. ASE je dostupný v několika edicích přizpůsobených různým požadavkům na jeho výkonnost a funkcionalitu.

SAP Sybase IQ

SAP Sybase IQ je analytický databázový server určený pro výkonově velmi náročná řešení v oblasti business intelligence, analýzy dat a datových skladů provozovaných na běžném hardwaru a operačních systémech. Sybase IQ pracuje s masivními objemy strukturovaných a nestrukturovaných dat. Na rozdíl od konvenčních databází je postaven na sloupcově orientované architektuře, patentované kompresi dat, bitmapových indexech a pokročilé optimalizaci dotazů. Nasazení Sybase IQ přináší bezkonkurenční výkon, flexibilitu a ekonomickou návratnost i v těch nejnáročnějších reportingových a analytických prostředích.

SAP Sybase Replication Server

SAP Sybase Replikační server (RS) je unikátním řešením zajišťujícím efektivní obousměrné replikace i v nejkomplexnějších topologiích se širokým rozsahem databázových zdrojů i cílů jako je Sybase, IBM, Microsoft, Oracle, a celá řada dalších. RS řeší náročné požadavky na rozsáhlé databázové systémy jako disaster recovery, distribuce a synchronizace dat, reporting v reálném čase jak pro OLTP systémy tak pro datové sklady. RS propojuje existující aplikace na různých platformách i lokacích. Umožňuje tak rozhodování na základě aktuálních informací doručených v reálném čase při vysokém stupni stability a spolehlivosti distribuovaného prostředí Vaší firmy.

SAP Sybase PowerDesigner

SAP Sybase PowerDesigner je vysoce customizovatelný CASE nástroj, který umožňuje modelovat různorodé oblasti podniku od datových modelů, přes objektově a procesně orientovanou analýzu až po komplexní enterprise architekturu. Hlavním přínosem je velmi těsná provázanost všech modelovaných oblastí pomocí unikátní Link & Sync technologie. Díky tomu je možné identifikovat souvislosti, které jdou napříč těmito oblastmi a umožnit rychleji a efektivněji reagovat na přicházející změny.

SAP Enterprise Architecture Designer

SAP Enterprise Architecture Designer (EAD) poskytuje jedno integrované prostředí pro návrh, analýzu a sdílení strategií, požadavků, procesů, dat a IT landscapes. Tenký klient SAP EAD obsahuje nástroje pro spolupráci týmů v rámci celé podnikové architektury a způsobem práce připomíná webového klienta CASE nástroje PowerDesigner.

PowerBuilder

PowerBuilder je grafické vývojového prostředí, které se za dobu své 25leté existence na trhu stalo celosvětově rozšířenou platformou v oblasti vývojových nástrojů. Stejně jako v oblasti návrhu client/server aplikací si nové verze PowerBuilderu kladou za cíl nabídnout vývojářům především sadu produktivních, silně integrovaných nástrojů zjednodušujících vývoj vícevrstvých řešení a aplikací pro e-business na platformách Windows, iOS a Android. Další rozvoj produktu PowerBuilder převzala od SAP firma Appeon.

Microsoft SQL

Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém jak pro transakční prostředí, tak pro řešení datových skladů, vyvinutý společností Microsoft. MS SQL obsahuje několik metod vysoké dostupnosti, nástroje pro ladění a monitorování výkonu, komplexní řízení zabezpečení včetně podpory šifrování.

PostgreSQL

PostgreSQL (nebo zkráceně Postgres) je relační databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem (tzv. open-source). Funguje na běžných operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows. Mezi základní rysy patří stabilita, spolehlivost a bezpečnost. Velkou výhodou je, že licence umožňuje neomezené bezplatné používání, modifikaci a distribuci PostgreSQL a to ať pro komerční nebo nekomerční využití. PostgreSQL můžete šířit se zdrojovými kódy nebo bez nich, zdarma nebo komerčně.

Oracle

Oracle je moderní multiplatformní databázový systém (systém řízení báze dat) s velice pokročilými možnostmi zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností. Tento systém podporuje nejen standardní relační dotazovací jazyk SQL podle normy SQL92, ale také proprietární firemní rozšíření Oracle (např. pro hierarchické dotazy), imperativní programovací jazyk PL/SQL rozšiřující možnosti vlastního SQL, dále podporuje objektové databáze a databáze uložené v hierarchickém modelu dat.

VMware

VMware je sada virtualizačních nástrojů, které řeší celou řadu situací od plně virtualizovaného softwarově definovaného datového centra, které umožní vytvořit výkonnou, flexibilní a zabezpečenou digitální základnu, přes technologii softwarově definovaného úložiště, které vylepší a zjednoduší architekturu úložiště, až po jednotnou digitální základnu pro využití IoT, a mnoho dalších.

Informatica PowerCenter

Informatica PowerCenter je software pro integraci dat. Jde o výkonný ETL nástroj, který umožňuje extrakci a zpracování jak strukturovaných tak semistrukturovaných dat, přičemž zdrojem a/nebo cílem mohou být databázové systémy (Sybase, IBM, Microsoft, Oracle, Teradata, DB2), textové soubory, XML, fronty zpráv, FTP úložiště a aplikace (SAP, PeopleSoft, Siebel, Salesforce,...). Informatica PowerCenter vyniká vysokou výkonností při zpracování velkých objemů dat a je obvyklým základem hlavních integračních projektů a iniciativ mnoha společností.

SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects je integrovaná sada reportingových a analytických nástrojů. Slouží pro tvorbu a sdílení ad-hoc reportů, analýzu dat, tvorbu dashboardů nebo formátovaných reportů. Platforma se připojuje napřímo k libovolné relační nebo multidimenzionální databázi nebo k více různým databázím najednou. Umožňuje automatickou a selektivní distribuci reportů. Umožňuje audit využití systému, zajišťuje chráněný přístup k datům a správu uživatelů.

Microsoft PowerBI

PowerBI je reportingový nástroj, ve kterém lze díky sjednocování dat z různých zdrojů vytvářet interaktivní, poutavé řídicí panely a sestavy, na jejichž základě je možné provádět akce a řídit firemní výsledky.

Jedox

Výjimečný univerzální nástroj, který z velkého množství dat v nejrůznějších systémech (nejen ze všech výše uvedených RDBMS) vytváří informace pro podporu rozhodování a řízení firem. Jde o systém multidimenzionální hierarchické MOLAP databáze, která vzhledem ke svému analytickému určení v rychlosti řádově překonává relační databázové systémy. Integrátor (jedna z řady součástí Jedoxu) spojením dat nejen dramaticky snižuje čas na dolování dat s následným zpracováním v tabulkovém procesoru, ale vytváří novou kvalitu informací, které jsou jinak obtížně dostupné a dříve prakticky nedosažitelné.