NovinkyMIBCON DIMA představuje svým zákazníkům zcela nové školení o využití umělé inteligence při tvorbě reportů v Power BI

8. 4. 2024
Školení Copilot ve světě Power BI - nový rozměr datové inteligence zahrnuje praktické využití propojení vynikajícího reportovacího nástroje MS Power BI s revolučním Copilotem.
Během školení jsou prezentovány nové možnosti MS Power BI ve spolupráci s MS Copilot za účelem dosažení maximálního potenciálu při analýze a vizualizaci firemních dat. Účastníci školení se naučí, jak lze MS Copilot využívat pro automatizaci rutinních úloh, generování nápadů pro vizualizace a získání nečekaných a hlubších vhledů do firemních dat. To umožní formulovat složitější dotazy a lépe chápat skryté trendy v datech.
Školení je jednodenní a je vedeno zkušeným konzultantem a lektorem MIBCON DIMA Janem Beránkem.
Detailnější informace včetně agendy školení lze nají na našem firemním webu zde.


MIBCON DIMA se stala partnerem PostgreSQL Conference Europe 2023 v Praze

5. 12. 2023
Od 12.12. do 15.12.2023 se bude v Praze konat PostgreSQL Conference Europe 2023. První den konference se můžete zúčastnit zajímavých školení. V dalších dnech pak program konference zahrnuje celou řadu přednášek o technologii PostgreSQL a jejím užití v praxi. Na konferenci budou také přítomni i zástupci společností, například EnterpriseDB, které rozšiřují možnosti nasazení PostgreSQL v oblasti "mission-critical" aplikací.
Informační leták MIBCON DIMA můžete najít zde.


Pomáháme Generali Česká pojišťovna s implementací obchodních reportů, sestavených s využitím Microsoft PowerBI

25. 9. 2023
Naše společnost, MIBCON DIMA s.r.o., spolupracuje s týmem z Generali Česká pojišťovna na tvorbě obchodních a manažerských reportů s využitím nástroje Microsoft PowerBI. Na základě konzultací s koncovými uživateli, převážně z obchodního oddělení, zajišťujeme kontrolu a případně optimalizaci datových modelů. Nad takto připravenou datovou základnou pak sestavujeme požadované reporty. Součástí naší práce je i předávání know-how celému týmu formou interních školení, seminářů a konzultací.
Obdobným způsobem realizujeme část projektu na technologii Microsoft Reporting Services. Zde formou views nebo procedur v databázi MS SQL připravujeme stránkované sestavy a podkladové skripty.


Projekt zavedení nové databázové platformy v Commerzbank A.G.

12. 9. 2022
Databázoví konzultanti MIBCON DIMA se významnou měrou podílí na projektu „PostgreSQL@Azure“, který celý rok 2022 úspěšně směřuje do svého finále na konci roku.
Cílem projektu je zavedení produktu PostgreSQL jako nové standardní databázové platformy v infrastruktuře Commerzbank. Tento produkt běží v prostředí Azure a je již nabízen jako alternativa k ostatním databázovým platformám pro jednotlivá řešení realizovaná IT infrastrukturou Commerzbank A.G.
Ve 3. kvartálu se již podařilo přemigrovat, vyladit a nastavit administrátorské procesy pro dva interní zákazníky Commerzbank. Další budu následovat díky zajímavému snížení investičních i provozních nákladů při zachování funkcionality, bezpečnosti a komfortu používání jednotlivých řešení.


Náš databázový konzultant získal certifikát „EDB Certified Professional - PostgreSQL 13

18. 7. 2022
Zkušenosti z projektů a znalosti databázové technologie EDB PostgreSQL si prověřil náš konzultant Matúš Niepel z MIBCON DIMA při zkoušce nutné k získání certifikátu „EDB Certified Professional – PostgreSQL 13“.
Blahopřejeme!


J&T Banka realizuje modelování provozních databází a datového skladu v SAP PowerDesigneru

28. 1. 2022
MIBCON DIMA se podílí na dodávce a implementaci CASE nástroje SAP PowerDesigner pro dokumentaci primárních bankovních systémů a rozvoj datového skladu. Tento produkt umožňuje splnit náročné požadavky tak velké organizace, jakou J&T Banka bezesporu je. Celé řadě uživatelů se tak dostane do ruky komplexní nástroj pro dokumentaci, analýzy, vývoj a nasazování změn pro množství systémů včetně datového skladu a zároveň umožní automatizovat řadu rutinních a/nebo formálních požadavků ve specifickém prostředí J&T Banky.
SAP PowerDesigner je otevřený a široce konfigurovatelný CASE nástroj, který J&T Bance umožní komplexní rozvoj datového skladu podle vlastní specifické metodiky modelování.
MIBCON DIMA zajišťuje kromě dodání licencí také školení vývojářů a analytiků, technickou podporu a konzultace k tomuto nástroji.


MIBCON DIMA rozšiřuje svoje kompetence o reportingové nástroje Microsoft Power BI

1. 12. 2021
Naše společnost rozšířila své kompetence a portfolio služeb v oblasti Business Inteligence o reportingové nástroje Power BI společnosti Microsoft.
Nabízíme unikátní řešení napojení tohoto nástroje na datové struktury SAP jako je BW, DWH Cloud, S/4 Hana. Další služby zahrnují návrh celé architektury reportingového řešení postaveného nad MS Power BI, jeho implementaci, napojení na různé datové zdroje (databáze různých techologií), ladění výkonosti, vytvoření metodiky modelování pro reporting z více datových zdrojů.
Zajištujeme poradenství i samotný prodej licencí a technické podpory.


MIBCON DIMA rozšiřuje svoje technologické kompetence o Oracle

4. 6. 2021
Naše společnost rozšířila své kompetence o multiplatformní databázový systém Oracle.
Nabízíme služby optimalizace výkonu laděním parametrů DB serveru, laděním SQL kódu procedur/aplikací, upgrade na vyšší verze, meziplatformní migrace, školení, customizované workshopy, technickou podporu formou help desku (telefon, email) 8x5 nebo 24x7, vývoj v PL/SQL, a další.
Na září 2021 je naplánován termín školení SQL Oracle, jeho agendu můžete najít zde.
Detailnější popis typických poskytovaných databázových služeb je zde.


MIBCON DIMA s.r.o. se stala autorizovaným partnerem EnterpriseDB

5. 5. 2021
Společnost EnterpriseDB (EDB) je americká společnost, zaměřená na profesionální podporu a vývoj podpůrných nástrojů pro efektivní a bezpečné využití technologie PostgreSQL. EDB má celosvětově více než 4000 zákazníků a rozsáhlou síť partnerů. Kromě prodeje a služeb nabízí jejich prostřednictvím školení a certifikaci konzultantů v oblasti technologií PostgreSQL.
Naše společnost MIBCON DIMA s.r.o. se stala autorizovaným partnerem EnterpriseDB pro Českou republiku. Díky této spolupráci a našim certifikovaným konzultantům můžeme nyní našim zákazníkům nabízet optimální portfolio služeb, kombinující technickou podporu v režimu 24x7, lokální podporu, služby a školení. Jako partner EDB jsme schopni našim zákazníkům poskytnout pomoc od úvodní studie, přes nasazení a testování, až po provoz rozsáhlých kritických systémů.


PPF Banka implementuje metodiku modelování DWH v SAP PowerDesigneru

16. 3. 2021
MIBCON DIMA se podílí na rozvoji a implementaci metodiky modelování, která umožňuje analytikům a vývojářům soustředit se na věcnou problematiku DWH a formální požadavky nechat automatizovaně řešit PowerDesigner. PPF Banka se rozhodla koupit nové licence PowerDesigneru a realizovat v nich další řešení jako například ETL framework a generování XML pro orchestraci jobů v ETL Pentaho.
SAP PowerDesigner je široce konfigurovatelný a rozšiřitelný case nástroj, který PPF Bance umožňuje max. efektivní vývoj datového skladu podle na míru vyvinuté metodiky modelování.


ERV Evropská pojišťovna nasazuje databázový server SAP SQL Anywhere do provozu

19. 11. 2020
ERV Evropská pojišťovna zakoupila poslední verzi databáze SAP SQL Anywhere Advanced Edition a připravuje její nasazení do provozu. SAP SQL Anywhere je univerzální databázový systém, který lze nasadit pro vysoce dostupný transakční systém stejně jako zapouzdřenou databázi pro provoz technologických zařízení.
Systém, nasazený v ERV Evropská pojišťovně, je konfigurován jako vysoce dostupný a zajistí tak nepřetržitý provoz systémů pojišťovny. Licence a technickou podporu dodal MIBCON a.s. a podporu zákazníka zajišťují certifikovaní konzultanti z MIBCON DIMA s.r.o.


SAP PowerDesigner se přizpůsobí Vám

29. 10. 2020
Jednou ze silných stránek produktu SAP PowerDesigner je možnost jeho široké konfigurovatelnosti a rozšiřitelnosti. Tyto vlastnosti umožňují uživateli přizpůsobit ve velké míře nástroj svému způsobu práce a svým potřebám. Není pak nutné aplikovat přístup nezbytný u jiných sw nástrojů a to přizpůsobit svoji práci, zavedené postupy, procesy a metody omezením či nedokonalostem koupeného sw nástroje „na míru“.
Příkladem je webinář uspořádaný 26. 10. 2020 společností Metadata Matters, na kterém náš konzultant Ondřej Diviš představil možnosti PowerDesigneru pro konfiguraci a rozšíření podpory pro různé databázové systémy modifikací databázového definičního souboru.
Byly představeny nejčastější scénáře, kde tato konkrétní rozšíření mohou hrát důležitou roli. Jde například o algoritmy pro reverse engineering databází do modelů nebo šablony pro generování DDL skriptů z modelů.
Záznam webináře byl zveřejněn na YouTube zde.


Společnost SAP oznámila další plány rozvoje systému pro replikaci dat SAP Replication Server

31. 8. 2020
SAP oznámil, stejně jako u ASE a IQ, dlouhodobou podporu on-premise licencí produktu SAP Replication Server (RS). Zároveň je na rok 2021 naplánováno nasazení RS v SAP HANA Cloud.
Scénářů využití RS je několik. Mezi nejčastější a nejdůležitější patří Disaster Recovery a Warm Standby architektura, řešení vysoké dostupnosti produkčních dat, distribuce dat (data locality) nebo naopak konsolidace dat, heterogenní replikace dat v reálném čase napříč různými systémy, podpora rozhodování (decision support) a analýzy dat v reálném čase.
Aktuální verze RS 16 SP03 PL08 je doplněna o další funkcionalitu řešení HADR (High Availability and Disaster Recovery) postaveného na poslední verzi ASE 16 SP03. Rozšířeny jsou dále možnosti heterogenních replikací dat přes různé databázové platformy v jejich aktuálních verzích. Jde především o Oracle, MS SQL, SAP Hana a samozřejmě SAP/Sybase. Významně vylepšená je možnost managementu a monitoringu replikací pomocí Replication Management Agent (RMA).
Trendem je pak přemístění on-premise databázového landscape do SAP HANA Cloud a jeho následné rozšíření o další prvky.
RS je nabízen výrobcem firmou SAP spolu s databázovými servery ASE a IQ pod názvem SAP ASP (Adaptive Server Platform).
Více lze najít v přiložené roadmapě RS zde.


MIBCON DIMA partnerem VMware

29. 7. 2020
Naše společnost se stala partnerem VMware (VMware Enrolled Authorized Partner). Rozšiřujeme tak portfolio našich služeb směrem k virtualizaci prostředí námi dodávaných řešení a sw produktů.
VMware nabízí širokou škálu možných řešení od virtualizace serverů, datových úložišť, přes virtuální sítě, cloud management, až po automatizované nasazování aplikací v rámci jejich celého lifecycle. To vše za dodržení přísných bezpečnostních norem a certifikátů.


Nová funkcionalita plánované verze Appeon PowerBuilderu 2019 R3

27. 7. 2020
Appeon poodhalil funkcionalitu plánované nové verze PowerBuilderu 2019 R3. Chystá se zákazníkům zpřístupnit řešení PowerClient. Tato aplikace umožní vzdáleně instalovat aplikace vyvinuté v PowerBuilderu na klientské počítače koncových uživatelů. Nebude tedy nutné řešit instalování takové aplikace na každou pracovní stanici. Výrazně se tím zjednoduší nasazení aplikací v široce distribuovaných prostředích, kde upgrade aplikace dříve znamenal poměrně vysoké náklady.
Více informací najdete v přiloženém dokumentu.


Náš databázový konzultant získal certifikát „Microsoft Certified Solutions Expert: Data Management and Analytics“

12. 6. 2020
Mnohaleté zkušenosti a získané znalosti s technologiemi Microsoft v oblastech vývoje a administrace databáze, BI reportingu a dalších si prověřil náš konzultant z MIBCON DIMA Matúš Niepel při zkouškách nutných k získání certifikátu „Microsoft Certified Solutions Expert: Data Management and Analytics“.
Blahopřejeme!


Společnost SAP oznámila další plány rozvoje databázového serveru SAP/Sybase IQ

25. 5. 2020
SAP oznámil, stejně jako u ASE, dlouhodobou podporu on-premise licencí databázového serveru SAP /Sybase IQ. Aktuální verze IQ 16.1 SP04 bude doplněna o další funkcionalitu a v roce 2021 je plánováno uvolnění nové verze IQ 16.1 SP05. Technická podpora řady IQ 16.1 SPxx je výrobcem garantována po dobu min 8 let.
Nová verze IQ 16.1 SP05 bude obsahovat řadu technických změn od zálohování+restore na úrovni jednotlivých objektů přes výkonnostní vylepšení nástroje DBCC (Database Consistency Checker), další zvýšení výkonu query engine optimalizací indexů až po navýšení kapacity datového úložiště. Kromě vnitřních inovací bude pokračovat integrace IQ do SAP sw ekosystému zejména u SAP HANA Cloud, Data Lake a zajištění funkce SAP HANA dynamic tiering.
Pomocí SAP/Sybase IQ je rovněž realizováno Data Lake, které tvoří důležitou část platformy SAP HANA Cloud.
Roadmapu SAP IQ můžete najít zde.


Podílíme se na rozšiřování využití CASE nástroje PowerDesigner ve společnosti MSD

18. 5. 2020
Globální biofarmaceutická společnost MSD (Merck Sharp & Dohme), dceřiná společnost korporace Merck, používá CASE nástroj PowerDesigner pro vývoj a dokumentaci svého datového skladu. Podíleli jsme se na návrhu architektury a také na nasazení, které je zajímavé tím, že klíčové prvky architektury jsou hostovány v cloudovém prostředí Amazonu a jsou tak dostupné všem členům týmu po celém světě a navíc jsou velmi snadno škálovatelné podle aktuálních potřeb. Dalším krokem v efektivním využívání PowerDesigneru ve společnosti MSD bude realizace Data Governance.


Společnost SAP dál aktivně rozvíjí původní Sybase databázový server ASE

4. 5. 2020
SAP oznámil dlouhodobou podporu on-premise licencí databáze ASE (Adaptive Server Enterprise) spolu se zárukou víceleté podpory jednotlivých verzí.
Pro Q4 2020 je plánováno uvolnění nové verze ASE 16.0 SP04, další významnější verzi lze očekávat v roce 2022 (ASE 16.1). Nové verze budou obsahovat technická vylepšení týkající se především vysoké dostupnosti a disaster recovery (zahrnuté v Always-On Option), podporu XA transakcí, novou administrační konzoli AMC, update driverů podporujících vývoj (PHP, Python, .Net Core, EFCore, jConnect), posun ASE v integraci s HANA Cloud a řadu dalších. Více lze najít v přiložené roadmapě ASE. ASE je nabízeno výrobcem SAP spolu s IQ a Replication Server pod názvem SAP ASP (Adaptive Server Platform).
Kromě on-premise verze bude ASE od roku 2021 zahrnuto v SAP HANA Cloud v rámci inovace této platformy. Spolu s databází SAP IQ a replikačním nástrojem SAP Replication Server bude tvořit její nové managed services.
Aktuální roadmapu SAP ASE můžete najít zde.


Nová verze PowerDesigneru je připravana pro Vaše modeláře a analytiky

14. 4. 2020
SAP vydal novou verzi case nástroje PowerDesigner 16.7 v podobě jak plnohodnotného klienta, tak bezplatné edice Viewer. Tato verze přináší očekávanou podporu databází Oracle 18 a 19 a také podporu další cloudové DWH platformy, Snowflake. Řada dalších vylepšení a nových funkcionalit byla implementována také do tenkého klienta PowerDesigner Web. Nově je možné pomocí tohoto tenkého klienta vytvářet nové a upravovat stávající konceptuální (CDM) a fyzické (PDM) datové modely. Vzhledem k rozšíření funkcionality je pro využití verze 16.7 zapotřebí (bezplatně) přegenerovat licenční soubory.
Detailnější seznam nových funkcí verze 16.7 a předchozí verze 16.6 přehledně shrnuje dokument zde.
Aktuální roadmapu produktu SAP PowerDesigner můžete najít zde.


Nová verze PowerBuilderu od firmy Appeon je nyní dostupná vývojářům

3. 4. 2020
Appeon uvolnil na trh nový PowerBuilder 2019 Release R2. Tato verze opět významně rozšiřuje funkčnost tohoto vývojového nástroje, který prožívá nový rozmach poté, co jeho vývoj převzal od SAPu právě Appeon. PowerBuilder 2019 R2 nyní nabídne vývojářům rozšířené možnosti uživatelského rozhraní, novou funkcionalitu a také unikátní nástroj pro automatickou konverzi kódu z PowerScript do C#, který výrazně pomůže vývojářům konvertovat PowerBuilder logiku včetně datových oken do C#.
Více informací o nových funkcích a rozšířeních můžete najít na webu firmy Appeon zde.


BNP Paribas navýšila výkon databáze IQ pro reporting z České Republiky

18. 12. 2019
BNP Paribas Personal Finance transformovala licence databáze SAP/Sybase IQ. Přešla z licenčního modelu Sybase na licenční model SAP a zároveň navýšila rozsah licence ze 4 na 6 procesorových jader. Nový licenční model umožňuje BNP zvýšit dostupnost celého systému využitím “stand-by” databáze a to bez dalších poplatků. Řešení zahrnuje také 1 licenci PowerDesigneru využívaného pro návrh datových modelů a dokumentaci. BNP provozuje SAP IQ v datovém centru v Norimberku jako databázi pro reporting, kam jsou nahrávána data pro CZ reporty z datového skladu. Tato databáze v SAP IQ roste co do objemu uložených dat i připojených reportů při zachování rychlosti plnění reportů daty a ukazuje tak svoji technickou kvalitu. Technickou podporu a konzultační práce zajišťují certifikovaní konzultanti z MIBCON DIMA s.r.o.


MIBCON DIMA poskytovatelem technické podpory a konzultací SAP PowerDesigneru pro Českou pojišťovnu

17. 9. 2019
Česká pojišťovna používá již řadu let technologii SAP/Sybase PowerDesigner pro datové modelování vývoj svého datového skladu a zároveň jeho dokumentaci. Díky využití PowerDesigneru může implementovat svoje pravidla vývoje do celého procesu a celý proces tak výrazně zefektivnit. Naše společnost Mibcon DIMA, která se modelováním v PowerDesigneru dlouhodobě věnuje, uspěla ve výběrovém řízení na poskytování služeb technické podpory pro SAP PowerDesigner. Pro tuto technologii bude tedy v příštím roce poskytovat technickou podporu a produktové konzultace naše oddělení Enterprise Architektury. Těšíme se na spolupráci.


MIBCON DIMA rozšiřuje svoje technologické kompetence o PostgreSQL

12. 7. 2019
Naše společnost rozšířila své kompetence o open-source relační databázový systém PostgreSQL (zkráceně Postgres). Nabízíme migrační projekty, školení, customizované workshopy, technickou podporu formou help desku (telefon, email) 8x5 nebo 24x7, konzultace zahrnující ladění výkonu, vývoj, upgrady, atd. Velkou výhodou je razantní snížení OPEX na provoz tohoto systému, licence umožňuje neomezené bezplatné používání a modifikaci PostgreSQL a to pro komerční i nekomerční využití. Více informací můžete najít v článku zde.


Naše společnost MIBCON DIMA distributorem Appeon PowerBuilderu pro ČR a Slovensko

31. 5. 2019
Společnost Appeon, která před několika lety převzala zdrojový kód produktu PowerBuilder od SAPu, uvolnila dnešním dnem do prodeje novou generaci produktu Appeon PowerBuilder 2019. Po předchozí verzi PowerBuilder 2017 přichází Appeon se zcela novou a průlomovou funkcionalitou, která po několika letech stagnace posouvá tento vývojový nástroj opět na přední místa ve vývoji klient/server a cloud aplikací.

Naše společnost, MIBCON DIMA s.r.o., se stala autorizovaným partnerem společnosti Appeon pro Českou Republiku a Slovensko. Do obou zemí dodáváme všechny edice produktu PowerBuilder. Našim zákazníkům tak poskytujeme český prodejní kanál a následně technickou podporu, školení a další služby v lokálním jazyce.


Raiffeisenbank dokončila projekt transformace licencí PowerDesigneru

13. 5. 2019
Raiffeisenbank dokončila projekt transformace licencí case nástroje PowerDesigner. Banka přešla z licenčního modelu Sybase na licenční model SAP. Tímto přechodem umožnila společnost MIBCON a.s. bance optimalizovat provozní náklady a vytvořila prostor pro případné rozšíření užití SAP PowerDesigner DataArchitect Edge Edition pro další projekty. Technickou podporu a konzultace zajišťují certifikovaní specialisté z MIBCON DIMA s.r.o.


Hledáme dalšího PowerDesigner konzultanta

28. 3. 2019
Naše společnost hledá nového kolegu na pozici PowerDesigner konzultant. Podrobný popis a kontakt můžete najít zde.


Tisková zpráva "Do skupiny MIBCON přibyla nová společnost MIBCON DIMA"

6. 3. 2019
Dnes o nás byla vydána tisková zpráva v několika médiích. Její celé znění můžete najít například zde nebo na webu MIBCON a.s. zde.


Workshop o heterogenních replikacích pomocí SAP Sybase Replikačního serveru

14. 12. 2018
V tomto týdnu proběhl workshop na téma heterogenní replikace pomocí SAP Sybase Replikačního serveru. Zaměřili jsme se především na replikace z Oracle 12.1 do SAP Sybase ASE 15.7. V rámci semináře jsme prošli jak postup instalace jednotlivých komponent (ASE, Oracle, Replikační server, Replikační agent pro Oracle, JDBC ovladače, nastavení operačního systému), tak konfiguraci všech systémů se zvláštním zaměřením na nastavení replikačního agenta. Účastníci si mohli vyzkoušet různé scénáře a řešení obvyklých problémů, včetně vyzkoušení postupu pro sledování průběhu transakcí přes všechny komponenty. Na závěr jsme si vyzkoušeli čistou instalaci replikačního agenta pro Oracle na nový server a jeho zprovoznění.


MONETA Money Bank migrovala PowerDesigner na licenční model SAP

15. 11. 2018
MONETA Money Bank přistoupila v roce 2018 k optimalizaci licenčního modelu pro case nástroj PowerDesigner. Banka přešla na licenční model SAP a umožnila tak přizpůsobit užití case nástroje aktuální organizační struktuře. Změnu licenčního modelu realizoval MIBCON, technickou podporu zajišťují konzultanti MIBCON DIMA.


Odborná snídaně: Databáze SAP ASE, SAP IQ - Novinky posledních verzí

31. 10. 2018
Dnes se konala další odborná snídaně, tentokrát na téma databáze. V první odborné části setkání byly prezentovány významné novinky aktuální verze SAP ASE 16.0 a zaměření dalších plánovaných verzí. Pozornost během tohoto semináře byla věnována především oblasti bezpečnosti řešené v posledních verzích na různých úrovních. Po přestávce byli účastníci snídaně seznámeni s novinkami a změnami v databázovém serveru SAP IQ 16.0 a 16.1, opět s důrazem na features a options týkající se bezpečnosti. V praktických ukázkách bylo mimo jiné krátké seznámení s grafickými rozhraními SAP ASE Cockpit a SAP IQ Cockpit.

Prezentovány byly rovněž služby poskytované konzultanty MIBCON DIMA v oblasti administrace databázových systémů ASE a IQ. Popis těchto služeb lze najít zde.

Setkání se zúčastnili zástupci významných bank působících na českém trhu, kteří rozvinuli během setkání živou diskuzi.


Odborná snídaně: PowerDesigner - Novinky a přehled realizovaných služeb a rozšíření

3. 10. 2018
Naše první odborná snídaně v novém působišti se konala právě dnes. Zvolili jsme téma modelování v PowerDesigneru. V první části našeho setkání jsme seznámili účastníky s aktuální podobou a funkcionalitou tenkého klienta PowerDesigneru (PD), portálovou komponentou PD Web. PD Web prodělal za poslední dva roky řadu významných změn, ukázali jsme si ty nejdůležitější z nich a popsali jsme možnosti jeho využití. Po přestávce jsme si popovídali o implementacích a rozšířeních PowerDesigneru nasazených u zákazníků v ČR i v zahraničí. Probrali jsme služby, které dokážeme nabídnout díky zkušenostem načerpaným během projektů v uplynulých 10 letech. Jejich popis můžete najít zde.

Odborná snídaně měla hojnou účast zástupců významných bank, pojišťoven a telco operátorů působících na českém trhu.