MS Power BI - školení


POWER BI - EFEKTIVNÍ ANALÝZA DAT A REPORTING


Délka: 2 dny

Cíle:
Školení je určeno úplným začátečníkům, kteří zatím Power BI vůbec neznají nebo jen z uživatelského pohledu. Rovněž je školení ovšem vhodné i mírně pokročilým uživatelům, kterým toto školení nabízí možnost nahlédnutí do celkové podstaty Reportingu a dozvědět se více nejen o produktu jako takovém, ale rovněž i praktická doporučení podložené roky praxe.
Úvodem školení jsou účastníci seznámeni s nástrojem Power BI a jeho funkcionalitami. V průběhu prvního dne dochází k seznámení se s základními funkcemi a podstatou tvorby reportů. Druhý den je pak zaměřen zejména na seznámení s DAXem a způsoby, kdy a jak ho efektivně využívat.
Celé školení je doplněno o úkoly, které si na základě vysvětleného zkusí účastníci nejprve sami a posléze je úkol vyřešen společně s lektorem. Účastníci také na konci školení dostanou k dispozici příkladový report a prezentaci s ukázkami a všemi informacemi, které zazněly v průběhu školení.

Agenda:

Den 1
1. Základní seznámení s nástrojem Power BI
2. Představení dalších nástrojů, které lze využít společně s Power BI
3. Vysvětlení způsobu zisku dat a jejich následných transformací
4. Tvorba vizuálů, filtrů, podrobné analýzy a záložek
5. Možnosti tvorby vícestránkových reportů, datová hierarchie a ukázka mobilního zobrazení
6. Vytvoření vlastních témat, definice podmíněného formátování a možnosti grafů
7. Ukázka cloud prostředí, popis jednotlivých licencí

Den 2
8. Vysvětlení podstaty a využití DAX jazyka
9. Ukázka počítaných sloupců, tabulek a měr
10. Popis a ukázka základních DAX funkcí a jejich využití
11. Použití filtrovacích funkcí a iterátorů
12. Ukázka podmíněných výpočtů v DAXu
13. Ukázka a bližší informace "Best practices", které doporučují lidé z praxe