MS Power BI - školení


COPILOT VE SVĚTĚ POWER BI - NOVÝ ROZMĚR DATOVÉ INTELIGENCE


Délka: 1 den

Cíle:
Propojení vynikajícího nástroje Power BI s revolučním Copilotem je zárukou velice intenzivního kurzu a interaktivního školení.
Prozkoumejte nové možnosti Power BI ve spolupráci s Microsoft Copilot a dosáhněte maximálního potenciálu při analýze a vizualizaci vašich dat. Naučte se, jak lze Copilot využívat pro automatizaci rutinních úloh, generování nápadů pro vizualizace a získání nečekaných a hlubších vhledů do vašich dat.

Toto školení vám pomůže:
- lépe porozumět integraci Copilotu a Power BI
- formulovat složitější dotazy a lépe chápat skryté trendy ve vašich datech
- lépe prezentovat vaše data tak, aby byla srozumitelná různým cílovým skupinám
- vytvářet vizuálně atraktivní reporty a dashboardy

Kdo by se měl kurzu zúčastnit:
- analytici, manažeři, konzultanti, kteří se zabývají analýzou a vizualizací dat
- všichni ti, kdo potřebují zdokonalit své dovednosti v oblasti práce s daty a vybudovat si konkurenční výhodu v dnešní digitální éře

Agenda:
1. Úvod do Power BI a Copilot
   Představení Copilot
   Obecná teorie implementace Copilot do Power BI
   Role umělé intelligence (AI) v moderní datové analýze a reportingu
2. Nastavení Power BI prostředí
   Příprava na práci s AI
3. Pochopení fungování AI v Power BI
   Automatizované strojové učení
   Rozpoznávání obrázků a textu
4. Datový model za pomoci AI
   Tvorba a výpomoc datového modelu
5. Ukázka + cvičení AI funkcí v Power BI Desktop
   Praktické AI využití v Power Query
   Přirozené dotazování se na data, analýza dat, interpretace dat
6. Ukázka AI funkcí v Power BI Service
   Využití nových funkcionalit v cloudu
7. DAX a Copilot
   Tvorba DAX skriptů pomocí Copilotu
   Porovnání přirozeného psaní DAX vs. generování DAX
8. Shrnutí a osvědčené postupy (best practices)
   Přínosy AI v Power BI
   Klady a zápory