PostgreSQL - školení


ADMINISTRACE POSTGRESQL


Délka: 1 den

Cíle:
Z názvu je patrné, že toto školení je určené jak začínajícím tak i pokročilým administrátorům, které připraví na každodenní správu PostgreSQL databází. Po absolvování kurzu by mělo být absolventům jasné, proč se provádí určité činnosti (pravidelné nebo nahodilé), na co při správě PostgreSQL klást důraz. Účastníci dostanou školící materiály.

Agenda:
1. Omezení přístupu k databázi
2. Údržba databáze
3. Správa uživatelů
4. Export, import dat
5. Zálohování, obnova databáze
6. Konfigurace databáze
7. Monitorování databáze
8. Instalace doplňků
9. Postup při přechodu na novou verzi