PostgreSQL - školení


VŠEOBECNÉ ZÁKLADY A ADMINISTRACE POSTGRESQL


Délka: 2 dny

Cíle:
Školení je určeno začátečníkům a středně pokročilým uživatelům, kteří se během kurzu dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému. Školení je určené jak začínajícím tak i pokročilým administrátorům, které připraví na každodenní správu PostgreSQL databází. Účastníci dostanou školící materiály. Školení předpokládá obecné znalosti SQL a IT problematiky u posluchačů (např. není vysvětlován pojem databáze, relace, SQL DML DDL příkazy atd). Absolventi školení by měli získat přehled o možnostech PostgreSQL a měli by být následně schopni efektivně používat PostgreSQL.

Agenda:
1. Podpora PostgreSQL na internetu
2. Instalace ve zkratce
3. Porovnání o.s. SQL RDBMS Firebird, PostgreSQL, MySQL a SQLite
4. Minimální požadavky na databázi, ACID kritéria
5. Charakteristické prvky PostgreSQL MGA, TOAST a WAL
6. Nutné zlo, příkaz VACUUM
7. Údržba databáze
8. Rozšiřitelnost
9. Základní příkazy pro správu PostgreSQL
10. Export, import dat
11. Zálohování, obnova databáze
12. Správa uživatelů
13. Konfigurace databáze
14. Monitorování databáze
15. Instalace doplňků
16. Postup při přechodu na novou verzi
17. Efektivní SQL
18. Používání indexů
19. Optimalizace dotazů
20. Sekvence
21. Vyhledávání na základě podobnosti
22. Pole
23. Funkce generate series