Replication Server - Workshop


REPLICATION SERVER 16 - HETEROGENEOUS REPLICATIONS


Délka: 2 dny

Cíle:
Kurz je určen pro administrátory, kteří potřebují provozovat replikační server pro replikace z Oracle do Sybase. V rámci workshopu se seznámí s možnostmi konfigurace replikačního agenta, včetně jeho obnovy po pádu a dalších mimořádných událostech.

Agenda:
1. Představení funkčního prostředí
2. Vysvětlení jednotlivých komponent a jejich nastavení
3. Základní konfigurace replikačního agenta
4. Další konfigurační parametry RAO a RS
5. Sledování průchodu transakce skrze systém
6. Error log RAO a RS
7. Specifické best practices
   Posun RAO po pádu
   Opětovné nalití dat z replikačních front
   Ladění RS
8. Modifikace a rozšíření nastavení dle požadavků (replikace procedur, sekvencí, DDL…)