Licence a technická podporaMIBCON DIMA s.r.o. využívá partnerství SAP ČR a mateřské společnosti MIBCON a.s. Prostřednictvím MIBCON a.s. nabízíme pro naše zákazníky licence SAP a související údržbu (support) software SAP. Součástí nabídky jsou i služby technické podpory, které zajišťují konzultanti MIBCON DIMA. Naši zákazníci oceňují komunikaci s konzultantem, který zákazníka zná a je tak schopen efektivně pomoci a nabízet pouze taková řešení, která jsou u zákazníka efektivně použitelná. Navíc si zákazník může v rámci této služby objednat dopředu několik konzultační dnů, které po dobu trvání technické podpory jistě využije k drobnému poradenství nebo jako součást větších projektů.

Společnostem, které nyní ještě využívají licenční model Sybase, nabízíme upgrade SAP licenční model. Novým zákazníkům nabízíme licence dle licenčního modelu SAP. SAP licenční model je výrazně jednodušší, hlavně pro databázové produkty. Umožňuje větší flexibilitu využití licencí, není třeba licencovat neproduktivní prostředí a navíc umožňuje užití funkcí, které se dříve prodávaly pouze za poplatek. Po upgrade tak lze zvýšit dostupnost Vašich databází nebo jejich zabezpečení. Ve většině případů umíme optimalizovat parametry licenčního přechodu na nový licenční model tak, že zákazník ušetří na poplatku za roční technickou podporu. Takto mohou naši zákazníci ušetřit na provozních nákladech.

K licencím poskytujeme služby technické podpory. Díky tomu, že služby zajišťují přímo naši konzultanti, můžeme našim zákazníkům:

  • Ušetřit čas a práci při kvalifikaci nahlášeného problému, zda se jedná o vadu software nebo se jedná o chybu, která je způsobena chybnou konfigurací nebo nastavením. Tuto kvalifikaci zpracují naši konzultanti;
  • V případě vady software (tzv. bugu) připravit reprodukci problému, který je třeba pro eskalaci problému k výrobci sw firmě SAP;
  • Můžeme, pokud si to řešení problému vyžaduje, pracovat na případu přímo na pracovišti zákazníka.

Zákazník, který si objedná technickou podporu, získává možnost komunikovat s našimi konzultanty telefonicky nebo emailem v českém nebo anglickém jazyce. Ve specifických případech můžeme řešit případný problém na pracovišti zákazníka.

Službami technické podpory se rozumí zejména opravy a odstraňování chyb a chybových stavů podporovaných produktů, kontrola a analýza chybových statistik podporovaných produktů v případě podezření na chybu podporovaných produktů, nastavení optimální softwarové konfigurace podporovaných produktů, řešení problémů souvisejících s kompatibilitou softwarových a hardwarových částí podporovaných produktů, řešení a odstraňování jakýchkoli jiných vad, chyb, problémů, nedostatků a poruch podporovaných produktů, servisní pohotovost apod.

Naši konzultanti Vám pomohou s řešením takových vad prostřednictvím nastavení tzv. „workaround“ řešení, které nevyžaduje zásah do kódu software. V případě identifikace vady software předáváme podklady tvůrci software, společnosti SAP. V takovém případě zajišťujeme veškerou komunikaci se SAPem s cílem zajištění opravného kódu software pro zákazníka.

Po dobu platnosti technické podpory mají naši zákazníci pochopitelně přístup ke všem dostupným verzím podporovaného produktu. Jedná se o velké verze, zpravidla obohacené o nové funkčnosti i opravné verze, tzv. patche, které zajišťují opravy případných chyb produktu.

Našim zákazníkům pomáháme s případným upgrade na tyto nové verze. Jedná se o dodatkové služby objednané mimo technickou podporu nebo může zákazník předplacených dnů, pokud si je objednal jako součást technické podpory. Bližší informace o konzultačních službách naleznete zde.